1. Privacy
Bouwens levensmiddelen behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Bouwens levensmiddelen daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. Uiteraard voldoen wij aan de toepasselijke privacyregelgeving. Als u gegevens aan ons verstrekt, dan kunnen deze gegevens mogelijk in een bestand worden vastgelegd. Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om u van dienst te zijn. Wij wijzen u er op dat het niet te voorkomen is dat derden bijvoorbeeld de frequentie waarmee u deze site bezoekt wel op naam kunnen registreren. 

2. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Bouwens levensmiddelen en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op deze site vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik. 

3. Veiligheid
Wij kunnen de virusvrijheid van de site niet 

4. Overige toepasselijke voorwaarden
Voor de diverse diensten die via de deze site worden aangeboden kunnen aanvullende voorwaarden gelden.